Note
de recepție
Facturi
neachitate
U.M.
multiple
Bonuri de
consum
Bonuri de
transfer
Fișă de
magazie

Note de recepție și constatare diferențe


Creează ușor orice NIR cu ajutorul 2invoice.ro
Completează nota de intrare și recepție folosind datele de pe factura de achiziție sau de pe avizul de însoțire a mărfii.


Ai marfa disponibilă în stoc imediat ce salvezi NIR-ul.
Poți începe facturarea imediat.


Exemplu - vânzare apă, sucuri, etc.
Achiziția se face cu unitatea de măsură: bax
Vânzarea se face cu unitățile de măsură: sticlă sau bax
Pot fi definite conversii între unitățile de măsură utilizate: 1 bax = 6 sticle

Gestiune cu unități de masură multiple


Aplicația permite definirea mai multor unități de masură pentru același produs.
Ideal de utilizat pentru societățile care vând un produs cu diverse unități de măsură.


Permite descarcarea corectă din gestiune utilizând orice unitate de măsură dorită.

Program complet de gestiune a stocurilor

Oferă diverse metode de descarcare din gestiune

FIFO:
primul intrat - primul ieșit
LIFO:
ultimul intrat - primul ieșit
CMP:
cost mediu ponderat
FEFO:
primul care expiră - primul ieșit

Posibilitatea de alegere a numărului de zecimale pentru calcule

Precizie calcule: 2 zecimale
3 zecimale
4 zecimale

Localizarea produselor la raft sau alte informații utile

Permite definirea și afișarea celor mai utile informații suplimentare cum ar fi localizarea produselor la raft.

Generează toate documentele contabile necesare pentru gestiune

  • NIR - Notă de recepție și constatare diferențe;
  • Bon de consum;
  • Bon de transfer, predare sau restituire;
  • Fișă de produs sau fișă de magazie.

Plătești marfa la termen?


Ai termene de plată pentru marfa pe care o ai în gestiune?
Lista facturilor neachitate te ajută să urmărești furnizorii și facturile care nu au fost încă plătite.


Ai tot timpul informații utile despre plațile tale către furnizori.